Έλεγχος Αυθεντικότητας

Παρακαλώ εισάγετε τον 3-ψήφιο σειριακό αριθμό σας (πίσω από το δαχτυλίδι AFC) και 8-ψήφιο κλειδί σας (κάτω από τη βάση), προκειμένου να επαληθευτεί η αυθεντικότητα του Skyline RTA σας.